Booking

Aukcija

Točka “Aukcija” je apsurdna politička konstatacija. Tematizira samonametnuti  apsurdni princip te njegovu realizaciju kroz formu aukcije, i to kroz volju same publike, jednako kao i izvođačice, da ga kao takvog prihvati i čak na njega pristane, a sve u svrhu: i g r e. 


Autorica i izvodi: Nikolina Majdak