Booking

"Tereti" – pokretna teretna instalacija

Pod teretom vrećica ili kofera šetam gradom. Teret nosim na glavi i/li na štapu kako su nekad žene nosile vodu.

Putem susrećem ljude s drug(ačij)im teretima.


Koncept i izvedba: Nikolina Majdak